Welkom

Zilverlogo zonder pay off

Organisatievragen
shapeimage_1-1

Resultaat voorop!

De beste indicator voor effectief gedrag zijn prestaties waar je "U" tegen zegt. Onze ontwikkelingsprogramma's zijn daarom altijd gericht op het daadwerkelijk realiseren van resultaat. We vertalen de missie en strategie van uw organisatie in resultaten waarmee uw organisatie zich kan onderscheiden. Daarna onderzoeken we het organisatiegedrag dat nodig is om deze resultaten te boeken. We benoemen de kernwaarden en besturingsprincipes die daarin leidend zijn. En schetsen de essentie van het leiderschap, de samenwerking en de kernkwaliteiten die daarbij passen.

Oog voor onderliggende patronen

We kijken niet alleen naar de ‘ist-soll’ situatie, maar staan ook stil bij de vraag: ‘waarom gaat het zoals het nu gaat?’ Organisatiegedrag veranderen is een taai vraagstuk. Vaak is namelijk het bestaande gedrag de meest slimme oplossing om alledaagse problemen het hoofd te bieden. Dat maakt dat bestaande routines en gewoonten soms moeilijk veranderen. En wat effectief is op microniveau kan de effectiviteit van de organisatie als geheel behoorlijk in de weg staan. Daarom is het begrijpen van verhaal achter het verhaal een belangrijke voorwaarde voor verandering.

Stil staan om te bewegen

Om in beweging te komen staan we daarom stil bij wat het bestaande organisatiegedrag in stand houdt. We ont-dekken de onderliggende patronen waar het organisatiegedrag in 'gevangen' zit. Vanuit dit inzicht bepalen we met u welke concrete resultaten individueel en als team bereikt moeten worden om de organisatie op een hogere plan te brengen. Vaak gaat het dan om resultaten die tot dan niet bereikbaar lijken en die ander gedrag of nieuwe vormen van samenwerking vereisen. Dan zijn we op de goede weg en gaan op pad!

Architect en begeleider

We zijn gepokt en gemazeld in organisatieontwikkeling en veranderingsprocessen. We brengen onze kennis en ervaring in en ontwerpen met u een route die tot het gewenste organisatieresultaat leidt. Werkende weg en met resultaat voor ogen werken we aan het versterken van het organisatiegedrag. We hebben aandacht voor de samenhang tussen wat de organisatie vraagt, de teams moeten presteren en wat mensen daarin kunnen en willen brengen. We doorbreken hinderde patronen en zetten mensen in op hun talenten. Onderweg begeleiden we hen door coaching en training. We reflecteren op wat bereikt wordt, leren van successen en sturen bij als het nodig is. Met de strategische koers voor ogen richten we ons op het op resultaten die eerder voor onmogelijk werden gehouden. Zo ontwikkelen we mensen, teams en organisatie.

Dialoog en verbinding

Dialoog en verbinding is in onze benadering essentieel. Omdat we weten dat mensen serieus genomen willen worden en we zo verborgen kennis en ervaring kunnen opsporen. Door dialoog te voeren verbinden we mensen aan de bedoeling van de organisatie en de bedoeling aan mensen.

Audits en assessment

Als het nodig is zetten we ook audits en assessments in om te achterhalen over welke mogelijkheden de organisatie, teams en mensen beschikken.

Leren doe je als je werkt

Wij integreren leer- en ontwikkelingsprocessen zoveel als mogelijk in de eigen werksituatie. Want in duurzame organisaties gaan werken en leren hand in hand.
                                                                  
londonnewyorkamsterdam