Welkom

Zilverlogo zonder pay off

Teams en Samenwerking
shapeimage_2-6 

De kern van succes is samenwerking

Waar ligt bij u in de organisatie de sleutel tot succes? In de vakbekwaamheid van medewerkers, de kracht van uw leiders of in de kwaliteit van samenwerkingsverbanden? Natuurlijk, u heeft vakbekwame medewerkers nodig en leiderschap dat bij uw vraagstukken past. Maar succes blijft uit als er niet op de juiste manier wordt samengewerkt.

Het beste uit elkaar halen

Volwassen teams vormen een eenheid in verscheidenheid. Zij werken complementair samen en maken gebruik van ieders kwaliteit en inzicht. Dit vereist een aantal bijzondere kwaliteiten zoals bijvoorbeeld een gemeenschappelijke visie, het benutten van diversiteit, elkaar aanspreken op gedrag en resultaat, een open dialoog en een effectieve besluitvorming. Mature teams leren zo voortdurend en zijn opgewassen tegen de dynamiek om hen heen. Zij halen het beste van elkaar naar boven. En dat is ons streven als wij aan uw teamvraagstukken werken.

Samenhang tussen organisatie, team en individu

Naast deze kwaliteiten op groeps- en individueel niveau zijn ook organisatorische factoren van invloed op de teamprestaties. Zoals een passende besturingsfilosofie, helderheid van doelen, consistent leiderschap, goede terugkoppeling van prestaties en maturiteit om verantwoordelijkheid voor gemeenschappelijke prestaties te geven en te dragen. Samenwerkingsvraagstukken benaderen wij daarom vanuit drie invalshoeken: organisatie, team en individu. Op elk niveau onderzoeken wij wat er nodig is om prestaties te verbeteren. Zo krijgen we het lek boven water en ontdekken we waar verbeteringen mogelijk zijn.

Verzilveren van succes

Ook al loopt het in een bepaalde samenwerking niet soepel, vaak zijn er kleine of grotere successen te vieren. Daarom kijken we niet alleen waar de 'pijn' zit maar ook naar wat goed gaat. En we staan stil bij waarom dat goed gaat. Juist in deze succesverhalen zitten belangrijke lessen die we kunnen delen en vermenigvuldigen. Verzilveren noemen we dat.

Ons aanbod

Via speciale programma's versterken wij de kracht van teams. Deze programma's zijn altijd maatwerk. En vormen onze specialiteit. Onze aanpak kent de volgende opbouw:
  • Verheldering van de samenwerkingskwestie en de vraagstelling
  • Definiëren van de teamkwaliteiten die noodzakelijk zijn om de team- of organisatiedoelen te bereiken
  • Diagnose van het gedragssysteem (de keten van gedrag) dat succesvol gedrag verhindert, door hinderende patronen en vicieuze cirkels te ontmaskeren
  • Formuleren van eigenschappen en kwaliteiten die negatieve patronen doorbreken
  • Bepalen van beschikbare kwaliteiten via een assessment- en/of feedbackprogramma op groeps- en individueel niveau
  • Benoemen en contracteren van de ontwikkelingsopgaven voor de groep en de individuele leden
  • Opstellen van een ontwikkelingsplan, waarin aandacht voor successen, "lessons learned", kernkwaliteiten
  • Implementatie via maatwerkprogramma’s op terrein van opleiding en training, teambuilding, intervisie en coaching on the job
  • Evaluatie

Methoden

Wij gebruiken verschillende instrumenten voor teamrolassessment (Quinn, Belbin, Myers Briggs), 360 graden feedback AEM cube® en tests op terrein van teameffectiviteit. Deze beproefde methoden zijn bij ons in ervaren handen.

londonnewyorkamsterdam